วิธีแจ้งชำระเงิน

การแจ้งชำระเงินเอาไว้ใช้ในกรณีที่ลูกค้าเติมเงินด้วยระบบอัตโนมัติแล้ว มีปัญหาในเรื่องพ้อยไม่เข้าบัญชี จึงแจ้งเรื่องมา เฟ๊ซบุ๊คทีมงาานได้เลย หรือผ่านแช๊ตสดด้านล่างขวามือตรงหน้าแรก