สุ่มของรางวัล


 
 1. 1. ผู้เล่นจะใช้พอยท์จำนวน 10 พอยท์ในการเล่นแต่ละครั้ง
 2. 2. ของรางวัลที่ท่านได้รับนั้นขึ้นอยู่กับดวงของท่านเอง
 3. 3. อัตราการได้รับพอยท์จะขึ้นอยู่กับการสุ่มโดยแบ่งโอกาสได้รับดังนี้
  1. 3.1 ระหว่าง 1 ถึง 10 พอยท์ 40%
  2. 3.2 ระหว่าง 11 ถึง 50 พอยท์ 30%
  3. 3.3 ระหว่าง 51 ถึง 100 พอยท์ 20%
  4. 3.4 ระหว่าง 101 ถึง 1,000 พอยท์ 10%
 4. 4. การกดเล่นเกมแล้วจะไม่สามารถขอคืนพอยท์ได้ทุกกรณี
 5. 5. พบปัญหาการใช้งานติดต่อทีมงานได้ทาง แฟนเพจ