สุ่มไอเทมโค้ด และ สินค้าไอที

* สุ่มรางวัลครั้งละ 10 พ้อยต์ *

* เมื่อกดสุ่มแล้วไม่สามารถขอคืนพ้อยต์ได้ในทุกกรณี *